معرفی شرکت

شركت صنايع مس طارم(سهامي خاص) در سال 1385 با هدف احداث مجموعه صنعتي و معدني طارم در اداره ثبت تهران به ثبت رسيد. موسسان اين شركت كاملا خصوصي،از فعالان عرصه صنعت و معدن در طول ساليان متمادي  بوده اند و واحد هاي توليدي كوچك و بزرگ متعددي را در اقصي نقاط كشور در زمينه هاي صنعت و معدن مطالعه و اجرا نموده اند.

نمای عمومی کارخانه
نمای عمومی کارخانه

هدف از احداث مجموعه صنعتي و معدني مس طارم در منطقه طارم سفلي توسعه و تجهيز معدن مس چيزه با استخراج ساليانه بيش از يك ميليون تن سنگ معدن از يك طرف و استحصال 10000 تن مس كاتدي 99/99 %  در كارخانه در حال احداث مجاور معدن از طرف ديگر بوده است که این امر محقق شده است.

اين پروژه بنا به الزامات فني و اقتصادي در120 كيلومتري شمال غرب  شهرستان قزوين، در منطقه محروم طارم سفلي ،بخش چوقور و در مجاورت معدن مس چيزه  اجرا شده است.كانسنگ معدن مس چيزه، تامين كننده خوراك كارخانه می باشد. مهمترين روستاهاي اطراف محل طرح عبارتند از: ماهين، چيزه و بروج. 

نمای گوگل کارخانه مس طارم