بازدید استاندار محترم قزوین و هیئت مدیران استان از مجتمع صنعتی و معدنی مس طارم

پروژه

هدف شرکت

شرکت صنایع مس طارم توسط بخش خصوصی با هدف ایجاد و توسعه صنایع معدنی فلزی تاسیس شده است و در گام اول مجتمع بزرگ صنعتي و معدني مس طارم، باظرفیت استخراج ساليانه بيش از پنج ميليون تن سنگ معدن و باطله و کارخانه ده هزار تنی مس کاتدی مجاور آنرا احداث و به بهره برداری رسیده است.

جدیدترین خبرها

پایگاه های مرتبط