مجموعه صنعتی و معدنی مس طارم با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان، بزرگترین مجموعه مس کاتدی بخش خصوصی کشور می باشد.ساخت این مجموعه عظیم از سال۸۶ در منطقه طارم سفلی آغاز شده است و با بهره برداری از آن، زمینه اشتغال ۴۵۰ نفر مستقیم در منطقه و ۱۵۰۰ نفر غیر مستقیم فراهم می گردد.

پروژه

هدف شرکت

هدف از احداث مجموعه صنعتي و معدني مس طارم در منطقه طارم سفلي توسعه و تجهيز معدن مس چيزه با استخراج ساليانه بيش از يك ميليون تن سنگ معدن از يك طرف و استحصال 10000 تن مس كاتدي 99/99 % در كارخانه در حال احداث مجاور معدن از طرف ديگر مي باشد.

جدیدترین خبرها

پایگاه های مرتبط