بهره برداری از مجتمع صنعتی و معدنی مس طارم آغاز شد.

رییس‌ محترم جمهوری همزمان با ۱۲ فروردین‌ماه روز جمهوری اسلامی، در ارتباط ویدیو کنفرانسی دستور بهره‌برداری از پنج طرح صنعتی در استان‌های فارس، خراسان شمالی، سمنان، قزوین و کرمان را صادر کرد که خودکفایی در تولید، ارزآوری برای کشور و ایجاد شغل برای یک هزار و ۲۹۰ نفر دستاورد افتتاح این طرح‌هاست. در دومین پنج‌شنبه […]