کارخانه

با توجه به ذخيره اثبات شده (حدود 14 ميليون تن )،نوع ذخيره ماده معدني (اكسيدي كربناتي)و عيار متوسط 1.5 %  و همچنين مطالعات انجام شده فرآوري توسط مركز تحقيقات پيشرفته فرآوري مواد  معدني كه وابسته به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني مي باشد، روش پيشنهادي براي  استحصال مس روش هيدرو متالورژي و هيپ ليچينگ می باشد.

اين مجتمع بطور كلي شامل دو بخش معدن و كارخانه مي باشد

  • در بخش معدن:

– سنگ معدني بروش روباز و Open pit  استخراج مي گردد.

– سنگ استخراج شده به  واحد خردايش انتقال مي يابد و دراندازه مناسب خرد مي گردد.

  • در بخش كارخانه:

-سنگ خرد شده به واحد هيپ ليچينگ انتقال يافته و در آنجا بصورت لايه اي دپو ميگردد.

-حلال بر روي سنگ معدن در Heap پاشش شده و محلول سولفات مس ايجاد مي گردد.

-محلول بوجود آمده به بخش SX منتقل شده و در آنجا تغليظ و تصفيه مي گردد.

-محلول مس دار تغليظ و تصفيه شده به بخش EW (الكترووینیگ) منتقل ميگردد و مس موجود در آن استحصال مي گردد.

تصاویر