پروژه مس

مهم‌ترین و بزرگترین پروژه شرکت صنایع مس طارم مجتمع صنعتی و معدنی مس کاتدی طارم می باشد که در محل طارم سفلی مشتمل بر دو بخش معدن و کارخانه به بهره برداری رسیده است.این پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر 260 میلیارد تومان و اشتغالزایی حدود 450 نفر در منطقه کمتر توسعه یافته مس طارم قزوین،در زمین یکصد هکتاری احداث شده است.