محصول

مجتمع صنعتی و معدنی مس طارم دو محصول معدنی و فلزی دارد:

– محصول معدنی شامل حدود  1،000،000 تن سالیانه کانسنگ اکسیدی مس با عیار 1.5 درصد

-محصول فلزی شامل حدود  10،000 تن سالیانه مس کاتدی با خلوص 99.997 درصد

ترکیبات شیمیایی (COPPER CATHODE)

CU
P
As
Se
Sb
Cr
Ag
Pb
Ni
Bi
P
(%)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
99.997
<2
<2
<2
<1
<1
5
<2
<2
<2
<5

ابعاد

طول
عرض
ضخامت
وزن
1170 میلی متر
1016 میلی متر
16 میلی متر
140 کیلوگرم