خط انتقال برق

یکی از پروژه های مهم در حال اجرای کارخانه مس طارم خط انتقال 6 مگاواتی برق،بطول حدود 33 کیلومتر حد فاصل پست سلطانیه به کارخانه  می باشد که مشتمل بر 115 برج فلزی بوده و با بودجه بالغ بر 15 میلیارد تومان از طریق طرح ایجاد زیربناهای ایمیدرو اجرایی شده است.پروژه بیش از80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و  پیش بینی می گردد پاییز سال 1399 به بهره برداری  برسد.

انتقال برق